วันที่   27   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-12.00   - พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา และทุนการศึกษาโครงการปันใจ ปันสุข  100  นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์