วันที่   24   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - อบรมพุทธศาสนา  200  นายพลาวุธ ชัยสงคราม
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ว 16 จำนวน 40 ราย  40  นางอัมพร เมตตา
สารีบท 13.00-16.30   - ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  10  นายพิสุทธิ บุญชุบ