วันที่   31   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-12.00   - พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และมอบทุนการศึกษาโครงการปันใจ ปันสุข  110  นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์